top of page

Kontakty na

Scola Telcz

Dunajská Univerzita Krems

Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus

Tel: +43 2732 893 2654

Department für Bauen & Umwelt

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30

3500 Krems

Success! Message received.

České vysoké učení technické v Praze

Ing. Klára Kroftová, PhD.

Tel: +420 224 357 189

Katedra architektury

Fakulty stavební

Thákurova 7

166 29 Praha

Danke! Die Nachricht wurde gesendet.

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, PhD.

Tel: +420 224 355 302

Katedra architektury

Fakulty stavební

Thákurova 7

166 29 Praha

Danke! Die Nachricht wurde gesendet.

Masarykova Univerzita

Ing. Barbora Hašková

Tel: +420 549 49 4336

Masarykova Univerzita

Žerotínovo nám. 617/9

601 77 Brno

Danke! Die Nachricht wurde gesendet.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prof. Pavel Gregor

Tel: +420 224 357 189

Dekan Fakulty architektúry

Vazovova 5
812 43 Bratislava

Danke! Die Nachricht wurde gesendet.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 

Ing. Jakub Novotný, Ph.D.

Tel: +420 567 225 301

Centrum excelence Telč

Batelovská 485, 486

588 56 Telč

Danke! Die Nachricht wurde gesendet.

bottom of page