top of page
SS17 Einladung.jpg

Letni Škola 2017:
Venkovská městská struktura Telč -
Vývoj přístupů obnovy

Letní škola v Telči, která proběhla v rámci projektu SCOLA TELCZ v týdnu od 18. 9. do 23. 9. 2017, byla společnou aktivitou Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Donau Universität Krems (DUK), Masarykovi university v Brně (MUNI), Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči (NPU) a Centra excelence Telč ÚTAM AV ČR (CET). Jejím hlavním tématem byla obnova venkovských prostor v těsné blízkosti historického jádra města Telče zapsaného na seznamu UNESCO.

 

Cílem (pozdně) Letní školy bylo zpracování koncepční studie regenerace městského a venkovského prostředí Telč – Staré Město, které je městskou památkovou zónou. Úkolem studentů bylo zdůraznění hodnoty místa, objasnění a obhájení důvodů ochrany, oživení kulturního života a posílení místní komunity. Cílem neměl být „pouze“ opravený dům. Program letní školy se skládal z přednášek odborníků změřených na problematiku historických sídel z hlediska památkové péče i sociálních aspektů života v nich, lokálních exkurzí, diskusí s experty i obyvateli, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Práce studentů byla založena na formulaci konceptu rozvoje prostředí a definování potenciálu místa s ohledem na cestovní ruch, malý podnik, rekreaci, dopravu (především pěší) a poskytnutí nápadů na zlepšení sousedského prostoru.

 

Navrhovaný vývoj by měl respektovat přiměřenou míru hustoty území a prezentovat Staré Město (Městské památkové zóny) jako součást města UNESCO Telč. V úvodu byla studentům zprostředkována problematika sousedské sociologie a analýzy životního prostředí - porozumění stávajícím funkčním společenským strukturám v rámci „sousedského prostoru“ území Telč-Staré Město. Důraz byl kladen na porozumění sousedství jako prostoru semi-privátních vazeb a prostoru posilování důležité kompetence městského člověka, který disponuje schopností zvládat setkávání s cizincem.

 

Těžištěm workshopu pak bylo provedení analýzy prostředí a následný návrh regenerace městské památkové rezervace Telč - Staré Město, vč. analýzy komunikační sítě. Úkolem studentů bylo identifikovat slabá a silná místa, historické komunikace, naznačit doplnění pěších cest k usnadnění městského tranzitu, rekreaci městských a městských návštěvníků. (pěší prohlídka města, rehabilitace křížové výpravy v krajině atd.). Studentům bylo touto cestou přiblíženo téma "historického urbanismu", jak jej vnímáme v současném stavu Starého města v Telči, jaké jsou základní principy "historického urbanismu" a jak se s nimi pracuje, proč je tato otázka důležitá při přípravě obnovy.

Ing. Klára Kroftová, PhD.

bottom of page