Zimní škola 2020 Scola Telcz

Telč Intouchable

Interdisciplinární online workshop na téma města Telče, které je na seznamu světového dědictví UNESCO pondělí 15. - středa 17. února 2021

Jaké je vnímání města bez jeho fyzické návštěvy? Jak je složen virtuální (online) obraz města Telče? Jaké informace lze shromáždit o městě před jeho návštěvou, jaké jsou předpokládané hodnoty, jaká je kvalita informací a jaké jsou pocity při porovnání online analýzy se skutečnými zkušenostmi poté?

 

Zimní škola Scola Telcz 2021 se bude konat formou interdisciplinárního hackathonu. Zaměří se na obsazení virtuálního obrazu města Telče a zachycení jeho kulturní, sociální, historické a prostorové podstaty v individualizovaných mentálních mapách. Studenti, kteří pracují ve skupinách po 2 nebo 3, se rozhodnou, zda se chtějí zaměřit na konkrétní nebo abstraktní popisy města a jeho promítnutí na virtuální (případně také tisknutelnou nebo online) mapu Telče. Pro přiblížení a pochopení lze použít důležitá architektonická díla, historické cesty, události nebo shromážděné příběhy, subjektivní pocity, umělecká díla, kvalitu / popularitu míst a pohledů, hustotu pořízených fotografií, zvuky, materiály, propojení, křižovatky a další neomezené analytické metody městská konfigurace. Překonání linií uspořádanosti ve vnímání města umožní generování virtuálních mentálních map odhalujících možná zkreslený obraz a očekávání města světového dědictví UNESCO.