top of page

letní škola 2021scola telcz
Telč Touchable
Interdisciplinární online workshop na téma města Telče, které je na seznamu světového dědictví UNESCO neděle 10. - středa 13. října 2021

Telc_LSS.png

Vnímání města bez fyzické návštěvy má svá zjevná omezení. I když je dnes možné sestavit online obraz města, fyzické osobní vnímání může vést k docela odlišnému a složitějšímu obrazu. Rozdíl mezi těmito dvěma perspektivami bude pozorován a prodiskutován v pozdní letní škole Scola Telcz, která se bude konat od 10. do 13. října 2021 na místě města Telč zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO.


V rámci mezinárodní pozdní letní školy budou výsledky předchozího online workshopu porovnány s obrazem města přijatým prostřednictvím exkurzí a pozorování kulturní, sociální, historické a prostorové podstaty města Telč na místě. Studenti budou pracovat v rámci jedné interdisciplinární skupiny a budou svá zjištění sdílet a diskutovat s odborníky, občany a místními zúčastněnými stranami.

Late Summer School Telcz 2021
Late Summer School Telcz 2021
10. Okt. 2021, 18:00
University Center Telč
bottom of page