top of page

Zimní škola 2018

Hledání minulosti a budoucnosti -

bývalá synagoga v Telči

Hlavním tématem únorové Zimní školy 2018 bylo hledání budoucnosti a místa na mentální mapě historického centra Telče pro bývalou sakrální stavbu poznamenanou společensko-politickým vývojem a řadou necitlivých fyzických stavebních zásahů. Podtextem workshopu byly podpora učení a porozumění historii, sociálně-politickému kontextu, budování a struktuře prostoru.

 

Mezi úkoly, které účastníci workshopu měli řešit, patřilo na straně jedné definování nehmotné hodnoty a na straně druhé hodnotných prostor a konstrukcí, které mají být zachovány a tvoří nedílnou součást historie stavby. Účastníci workshopu se snažili formulovat, resp. definovat koncept užívání (opětovného využití) budovy na základě definovaných historických a památkových hodnot vyplývajících ze strategických cílů Úmluvy o světovém dědictví – tzv. Pět článků: „důvěryhodnost“, „zachování“, „budování kapacit“, „komunikace“, „společenství“.

 

Výstupem workshopu byla site-specific instalace přímo v Synagoze s cílem oživit zapomenutý sakrální prostor, která zprostředkovala historii, architekturu a možnosti jejího budoucího využití. Součástí instalace byla také elektronická prezentace konceptu budoucího využití a případných úprav objektu, která vycházela z analytické části práce. Ing.

 

Klára Kroftová, PhD.

bottom of page