top of page

Zimní škola 2021 Scola Telcz

Telč Intouchable - In Retrospect

Interdisciplinární online workshop na téma Město světového dědictví UNESCO Telcz
Pondělí 15. – středa 17. února 2021

Práce na Digitálním dvojčeti Telč

Mezioborové workshopy "Zimní školy Telč" činí Telč atraktivnější v digitálním prostoru

 

Tradiční „Zimní škola Telč“ se poprvé uskutečnila online od 15. do 17. února 2021. Nové prostředí mělo dopad na program: Místo práce na místě se zkoumal digitální obraz města. Dunajská univerzita Krems spolu s mezinárodními partnerskými institucemi zorganizovala workshopy s účastníky z různých univerzit.

Není divu, že v době digitalizace se první kontakt s místem děje prostřednictvím online výzkumu. Pozoruhodné však je, že této skutečnosti byla dosud věnována jen malá pozornost. Organizátoři „Zimní školy Telč“ využili příležitosti zaměřit se na akci na telčské „digitální dvojče“, které již bylo samo o sobě posunuto do digitálu. Jaký je první dojem z online zdrojů Telče? Probouzí digitální Telč očekávání, která se na místě skutečně naplňují? Jaká je kvalita dostupných informací?

Multiperspektivní přístup

Workshopy slibovaly vzrušující postřehy vzhledem k různému vědeckému zázemí účastníků workshopu. Vyměňovali si nápady odborníci a odborníci z oblasti architektury a územního plánování, dějin umění, památkové péče, designu, výstavnictví a managementu i teorií interaktivních médií. Kromě toho zazněly příspěvky od pořádajících institucí Danube University Krems, Slovenské technické univerzity Bratislava, Masarykovy univerzity Brno a Českého vysokého učení technického v Praze. Svým know-how do workshopů přispěl také Národní památkový ústav ČR a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Koncepty pro přitažlivost

První den „Zimní školy Telč“ nabídl účastníkům přehled o historii města i o kulturně-historických aspektech jeho vývoje a architektury. Prezentovány byly také principy mapování, podle kterých měl být analyzován digitální obraz Telče.

Poté bylo na řadě účastníků vlastní rešerše zachytit virtuální obraz města Telče a zaznamenat jeho kulturní, sociální, historickou a prostorovou podstatu do individualizovaných mentálních map. Pohled potenciálních návštěvníků města byl pořízen ve virtuálním prostoru. V rámci workshopu účastníci vyvíjeli koncepty a produkty, jak prezentovat město ve virtuálním prostoru atraktivním a informativním způsobem s cílem vzbudit zájem o Telč u potenciálních návštěvníků.

Zapojení společnosti

V „Zimní škole Telč“ probíhala nejen interdisciplinární práce, ale v transdisciplinárním přístupu Zimní školy je důležitá i interakce se společností. Z tohoto důvodu byli na virtuální závěrečnou prezentaci pozváni politici z města a kraje i veřejnost. Toto pozvání přijal starosta Telče Mgr.Vladimír Brtník, bývalý starosta Telče a nyní radní města pro kulturu a cestovní ruch Kraje Vysočina Roman Fabeš a náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová. Závěrem byla diskuse k výsledkům formou otázek a odpovědí.

bottom of page