top of page

Zimní škola 2017:

Renovace a revitalizace památkových objektů bývalého

městského domu a sýpky

Zimní škola v Telči, která proběhla v týdnu 13. 2.–18. 2. 2017, byla pilot‐ ní aktivitou intenzivní spolupráce pěti institucí – Danube University Krems (DUK), Masarykovy univerzity v Brně (MUNI) a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Národního památkového ústavu (Územého vpracištího od.bornÚNP ) a Centra excellence Telč ÚTAM AV ČR (CET).

 

Cílem Zimní školy bylo zpracování koncepční studie obnovy a rozšíření památkově chráněných objektů č. p. 70 (bývalý měšťanský dům) a č.p. p. 71 (bývalá panská sýpka) na Náměstí Zachariáše z Hradce. Úkolem studentů bylo navrhnout řešení, které by lépe vyhovo‐ valo současným potřebám a prostorovým nárokům Městské knihovny a Základní umělecké školy. Zimní školy se zúčastnili studenti různých oborů DUK, studenti Semináře dějin umění Filosofické fakulty a Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MUNI a studenti oboru Architektura a fakulta stavitelství stavebníboro ČVUT, ktevéilit mezioýýtmy.

 

Těžištěm programu byla skupinová prá‐ce, založená na diskuzi napříč obory vedená navíc v angličtině. V úvodu a v průběhu byl program doplněn tematickými odbornými před‐ náškami a exkurzemi. První den se studenti důsledně seznamovali s historickými a samotnými prostorovými souvislostmi is objektymi. Práce studentů sestávala ze stavebně historické analýzy objektů a pozemků, koncepce provozního členění objektů a architektonického konceptu novostavby a současných intervencí v historických objektech. Ve svých návrzích se nevyhýbali ani komplikovaným tématům vycházejícím ze sou‐ časné legislativy jako například bezbariérový přístup, požární bezpečnost nebo energetická efektivita navrhovanýench řeších. Závěrečná prezentace vlastních návrhů, která byla otevřená veřejnosti, prověřila pak prezentač‐ní dovednosti zapojených studentů.

 

Jana Hořická, Iva Dvořáková

bottom of page