top of page
DSC03770_edited.jpg

Schola Telcz 2020 

Budovu sloužící dříve k sociálnímu bydlení zůstat studenti zachovat

Zimní dílna SCOLA TELCZ patří v Telči již k tradičním únorovým událostem. Ten letošní byl v pořadí čtvrtý a probíhal od 9. až 15. února.  


Hlavním tématem letošního ročníku byl dům čp. 120 v ulici 9. května, který je v současné době ve vlastnictví města Telče. Dvě skupiny studentů, které se zabývaly budoucností domu, nejprve provedly vstupní analýzu historických a památkových hodnot domu a také jeho urbanistického a společenského významu pro okolí. V dalších návrzích se studenti shodli na tom, že je třeba hledat cestu za zachování stavby. 

 

"Řešený objekt je v kontextu okolních předměstských zástavby výjimečných, jde o Jeder z prvních vícepodlažních bytových domů v Telči. Součástí terénních průzkumů byla archivní rešerše památkářů z telčské pobočky NPÚ, a take dendrochronologické datování konstrukce krovu specialistů z Centra Telč. To potvrdilo, že ke stavbě domu došlo už v roce 1827 či 1828, tedy velmi pravděpodobně v souvislosti s hospodářským oživením vyvolaným činností soukenické továrny Jakuba Langa, která stávala při dnešní Hradecké ulici,“ říká jeden z lektorů letošní SCOLY TELCZ Jiří Bláha, který je jinak vědeckým pracovníkem jedné z kooperujících institucí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky – Centra Telč, „Oba okruhy návrhů se potkávají v tom, že pro objekt umístěný při frekventované ulici, a zároveň disponující zahradou s menším hospodářským zázemím, by bylo vhodné kombinovat funkci bydlení s jednou či více drobnými provozovnami zaměřenými na drobnou řemeslnou činnost, případně opravy (např. textil, obuv, kožené výrobky)," dodává. 

 

Roman Fabeš ocenil přístup studentů s tím, že Město Telč se již dalším osudem objektu rovněž zabývá. Mimo jiné ale také upozornil na situaci, kdy za současných podmínek je často možné získat prostředky na opravu či přestavbu takového domu, než zajistit jeho budoucí ekonomicky udržitelnou funkci. Ta bude určitě velmi důležitým seiten dalšího zvoleného řešení.

 

Schola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí  - Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - zabývající se problematikou uchování kulturního dědictví a památkové péče.
Záměrem Školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech úprav conversely object, urbanistick perfect. Historicky se věnovala tématům jako renovace a revitalizace památkových objektů bývalého mostského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O Tom, Že to nejsou Jen activity "Do Šuplíku" Svědčí příklad galerie Gamoneum, Která Byla Otevřena v Loňském Roce v Telčské Synagoze, a Která vznikla právě na základ9 bb3b-136bad5cf58d_

bottom of page