top of page

Zimní škola 2018

Hledání minulosti a budoucnosti -

byvala synagoga v Telči

Hlavním tématem únorové Zimní školy 2018 bylo hledání budoucnosti a místa na mentální mapě historického centra Telče per bývalou sakrální stavbu poznamenanou společensko-politickým vývojem a řadou necitlivých fyzických staveb. Podtextem workshopu byly podpora učení a porozumění historii, sociálně-politickému kontextu, budování a struktura prostoru.

 

Mezi úkoly, které účastníci workshopu měli řešit, patřilo na straně jedné definované nehmotné hodnoty a na straně druhých hodnotných prostor a konstrukcí, které mají být zachovány a tvoří nedílnou součást historie stačvby. Účastníci workshopu se snažili formulovat, resp. definovat koncept užívání (opětovného využití) budovy na základě definovaných historických a památkových hodnot vyplývajících ze strategických cílů Úmluvy o světovém dědictví – tzv. Pět článků: "důvěryhodnost", "zachování", "budování kapacit", "komunikace", "společenství".

 

Výstupem workshopu byla site-specific installation přímo v Synagoze s cílem oživit zapomenutý sakrální prostor, který zprostředkovala historii, architekturu a možnosti jejího budoucího využití. Součástí instalace byla take elektronická prezentace konceptu budoucího využití a případných úprav objektu, která vycházela z analytické části práce. inženýr

 

Klára Kroftová, PhD.

bottom of page