top of page
Winter19.jpg

Zimní dílna Scola Telcz se

zaměří na jezuitskou zahradu

O víkendu zahájí v Telči své aktivity multidisciplinární škola s názvem Scola Telcz. Zimní Workshop, Který Bude ProBíhat 22. Až 27. února, se tentocrát zaměří na zahradní prostor bývalé jezuitské koleje, který dnes náleží k Objektu Univerzitního Telč Mazarykovy a Ob.


Program se bude opět skládat z přednášek odborníků, ukázka terénní práce, a především ze samostatných prací týmů poskládaných z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Tyto týmy se zaměřují nejen na historii, ale zejména na zpracování návrhů nové podoby a využití společného zahradního prostoru uvedených objektů. Zimní workshop bude završen ve středu 27. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhnou přímo v zahradě, a srdečně je na ně zván i řejánostve. Aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net au mostského informačního centra.


Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí – Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví památkovou péčí. Záměrem Školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech úprav conversely object, urbanistick perfect. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického mostu Telče již od roku 2017.

bottom of page