top of page

Zimní škola 2021 Scola Telcz

Telč Intouchable - navazující zpráva

Interdisciplinární online workshop o městě Telcz světového dědictví UNESCO

Pondělí 15. – středa 17. února 2021

Práce na digitálním dvojčeti města pro Telč
„Zimní škola Telč“ věnovala mezioborové workshopy zatraktivnění Telče v digitálním prostoru 


Již tradiční „Zimní škola Telč“ proběhla poprvé online od 15. do 17. února 2021. Změněné nastavení ovlivnilo program: Místo práce na místě se zkoumal digitální obraz města. Spolu s mezinárodními partnerskými institucemi uspořádala Danube University Krems workshopy s účastníky z různých oblastí.


Není divu, že v době digitalizace je první kontakt s místy přes online výzkum. Pozoruhodné však je, že této skutečnosti je zatím věnována přiměřená pozornost. Organizátoři „Zimní školy Telč“ využili příležitosti a zaměřili se na akci na telčské „digitální dvojče“, které se již digitalizovalo. Jaký je obraz telčských online zdrojů? Vzbuzuje digitální Telč očekávání, která se na místě skutečně naplňují? Jaká je kvalita dostupných informací? 


Multiperspektivní přístup 

 

Workshopy slibovaly vzrušující postřehy vzhledem k různému profesnímu zázemí účastníků workshopu. Mezi odborníky a odborníky z oblasti architektury a územního plánování, dějin umění, památkové péče, designu, výstavnictví a managementu a také teorie interaktivních médií si vyměňovali nápady. Kromě toho zazněly příspěvky od pořádajících institucí Danube University Krems, Slovenské technické univerzity Bratislava, Masarykovy univerzity Brno a Českého vysokého učení technického v Praze. Svým know-how do workshopů přispěl i Český národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 


Koncepty pro přitažlivost

 

První den "Zimní školy Telč" nabídl účastníkům přehled historie města i kulturně-historické aspekty jeho vývoje a architektury. Prezentovány byly také principy mapování, podle kterých má být v dalším kurzu zkoumán digitální obraz Telče. 
Poté bylo na řadě účastníků, aby vlastním výzkumem zachytili virtuální obraz města Telče a zachytili jeho kulturní, sociální, historickou a prostorovou podstatu v individualizovaných mentálních mapách. Pohled potenciálních návštěvníků města byl pořízen ve virtuálním prostoru. Během workshopu účastníci vyvíjeli koncepty a produkty, které mají prezentovat město atraktivní a informativní formou ve virtuálním prostoru, aby vzbudily zájem o Telč u více návštěvníků. 

 

zapojení společnosti

 

Nejen, že „Zimní škola Telč“ fungovala napříč obory, v transdisciplinárním přístupu Zimní školy je důležitá i interakce se společností. Z tohoto důvodu byli na virtuální závěrečnou prezentaci pozváni politici z města a kraje i veřejnost. Pozvání přijal starosta Telče Mgr.Vladimír Brtník, bývalý telčský starosta a nyní radní města pro kulturu a cestovní ruch Kraje Vysočina Roman Fabeš a náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová. Závěrem byla diskuse k výsledkům formou otázek a odpovědí.

bottom of page