top of page

Zimní škola 2020 Scola Telcz

Telč Intouchable - In-Telč-able

Interdisciplinární online workshop na téma města Telče, které je na seznamu světového dědictví UNESCO pondělí 15. - středa 17. února 2021

Scola Telcz – nedotknutelní:Letošní Scola Telcz, věnovaná obrazu města, proběhla virtuálně. Pochybnosti o její realizovatelnosti v čase všudypřítomného koronaviru se ukázaly být liché.

 

Třináct studentů z České Republiky, Slovenska a Rakouska se po tři dny (od 15. do 17. února 2021) zajímalo o virtuální obraz Telče a jeho možnosti. V mezinárodně a meziuniverzitně složených týmech nejen že zkoumali volně dostupné informace, ale po konzultacích s pedagogikou a odborníky z telčského pracoviště NPÚ a Centra Telč Akademie věd ČR, kteří se na projektu Scola Telcz také podílejí, se především pokusili použít některé způsoby zlepšení prezentace Telče ve virtuálním prostředí.  

 

Po úvodních přednáškách věnovaných historii města a jeho proměnám, uměleckohistorickým souvislostem, médiím a prezentacím různorodých měst, začaly tři studentské skupiny s poznáváním koleg informací mých dostupných.

 

„První snahy směřovaly ke konzultacím postřehů ak volbě vhodných distančních pracovních postupů. Druhý den byl zahájen hledáním odpovědí na otázky ohledně vnímání, virtuálního poznávání a obrazu města a způsobů, jak s nimi pracovat a jak je měnit. Ve středu odpoledne jsme pak na konci měli možnost vidět tři úspěšné výsledky studentské práce, které leckoho příjemně překvapily,“ popsal průběh letošního Scoly Jiří Neubert z telčské pobočky NPÚ.

 

Jeho slova potvrzuje i ředitel Univerzitního centra Masarykovy university v Telči Jaroslav Makovec: "Je skvělé, že studenti mohli pomoci k novému pohledu na virtuální prostředí Telče motivovat nejen sami sebe, ale prostřednictvím videopřenosu i obvedyvateleče. Není to poprvé a dodává celému projektu mnohem větší smysl."  

 

První skupina složená ze studentek architektury, dějin umění a výstavnictví představila práci s názvem "Telč na dotek". Pro seznámení diváků s procesem uvažování představily studentky náměty na komplexní a přívětivé webové a mapové rozhraní, kde by bylo možné vyhledat vše o Telči. Vyhledávat by přitom mělo být možné podle druhu zájmu (pro domácí, pro děti, pro skupiny...), plánované aktivity nebo času, který v Telči plánujete strávit. Webová stránka by take měla poskytovat ucelený přehled historie města včetně ilustrativních virtuálních prohlídek míst a památek, ale i přímého přenosu z online kamer ve městě. Podle autorek by take mělo dojít k provázání webu a konkrétních aktivit v místě.

 

Druhá skupina studentek architektury, dějin umění a designu se věnovala více tomu, co ve virtuálním prostoru chybí a přitom by třeba nemuselo. Smyslová mapa, kterou proto navrhly, zahrnuje vedle náměstí, zámku nebo parního mlýna také dřevěný most, zastávku Gagarin a dětské hřiště. V mapě jsou tak kromě běžných míst vypíchnuta i ta méně známá a zajímavá. Obraz Telče je podle autorek škoda omezovat na fotografii, ať už pořízené nebo prohlížené. #TELČ – smyslová mapa je určena návštěvám, které nejvíce chtějí zažít celou a všemi smysly, zblízka nebo i na dálku.

 

Ve třetí skupině se sešli účastníci z dějin umění, architektury a mediálních studií. Jako východisko pro svou práci využili disproporční poměr množství obrazů fasád městských domů a jejich interiérů. V práci s příznačným názvem "Za fasádou" navrhují domům dodat "hloubku a život", upozornit tak nejen na jejich vzhled, ale i funkci. Webové rozhraní využili jako prostředek rozšířené reality, v níž byly soustředěny informace, které nejsou na místě vidět, jsou za fasádou nebo se už změnily. Předpokladem interaktivního využití je vytvoření otevřené databáze (styl wiki), která umožňuje volné ubytování a diskuzi.

 

 "Velmi děkuji všem kolegům a především studentům, že to ani letos nevzdali. Určitě se to vyplatilo," Právě hodnotí letošní ročník ředitele Makovec" tradiční a ryze kontaktní akce v současné době trpí úplně nejvíc. Velmi se bojím toho, aby úplně nezanikly. O to větší radost mám, že letos jsme zájemcům z řad laických i odborné veřejnosti mohli nabídnout zajímavé téma, které mohli sledovat alespoň ze svých domovů.  Jsou to právě mladí lidé, kteří vidí mnohdy neúplně virtuální a mediální obraz města, třeba jako Telč, lépe a kriticky.  mohou pomoci jeho zajímavému vylepšení či doplnění."

bottom of page