top of page

Škola Telcz

SCOLA TELCZ je multidisciplinární školavýzkumných a odborných institucízabývajících se problematikou uchování kulturního dictví v širším kontextu. Záměrem školy je rozvíjení holistických konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav_cc781905-5cde-3194-bb3b-1381905-5cde-1385171c objektů 136bad5cf58d_na změny stávající situace. Výuka probíhá v podmínkách historického města Telče zapsaného na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Structure základ proto tvoří mimo jiné i koncept UNESCO zvaný "5C".

 

Cílem aktivity SCOLA TELCZ je zprostředkovatel účastníků složitost a vzájemné souvislosti v koncepčních návrzích a urbanistických úlohách v prostředí historických center a jejich okolí. Nejedná se pouze o technické, ekonomické a funkční aspekty, ale io kulturní a sociální potřeby. Zvláštním přínosem celé aktivity je pochopení, argumentace a spolupráce mezi různými obory při plnění konkrétního úkolu.

 

SCOLA TELCZ poskytuje tento výhled (tj. holistické vnímání úkolu a jeho složitosti) formou odborných přednášek, exkurzí_cc781905-5cde-3194-bb3b-1386d51b8-1386d-51b8 Ve účasti účastníků z různých zemí a odlišných oborů činnosti pak pod odborným dohledem probíhá koncepční projektová práce. Výsledky jsou výsledky rozvoje veřejnosti i odpovědným orgánům, příslušným organizacím a odborníkům a to včetně prostoru na vzájemné diskuse. Výstupy projektů a_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d mají konkrétní podobu města.

 

Scola telcz je určena zejména studentům magisterských a lékařských programů a vědeckých pracovníků z různých jako Je: architecture, stavební inženýrství, ekonomika, sociologie, dějiny.

Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanuš

bottom of page