top of page

Zimní škola 2017:

Rekonstrukce a revitalizace památkově chráněných objektů, bývalé radnice a sýpky

V rámci pilotní aktivity se v týdnu od 13. do 18. února 2017 konala mezinárodní zimní škola v Telči. Jednalo se o společný projekt tří univerzit - Danube University Krems (DUK), Masarykovy univerzity v Brně (MUNI) a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) -, Národního památkového ústavu v Telči (NPÚ) a Centra excelence Telč ( SEČ) Akademie věd České republiky.

 

Cílem zimní školy bylo vypracování koncepčních studií na obnovu a revitalizaci památkově chráněných objektů č. 70 (bývalá radnice) a č. 71 (bývalá honosná sýpka) na centrálním náměstí Zacharias-von-Neuhaus-Platz. Studenti dostali za úkol vypracovat koncepční řešení, která odpovídají potřebám a prostorovým nárokům městské knihovny a základní umělecké školy. Studenti Katedry stavebnictví a životního prostředí DUK, Ústavu dějin umění a umění Pedagogické fakulty MUNI a studenti architektury a pozemního stavitelství Fakulty stavební ČVUT se zúčastnili zimní školy, vytváření mezioborových pracovních skupin.

 

Skupinová práce, založená na mezioborových diskusích v angličtině, ztělesňovala základní program. Program byl doplněn tematickými odbornými přednáškami a exkurzemi na začátku a v průběhu skupinové práce. První den se studenti důkladně seznámili s historickým a prostorovým kontextem i s předměty samotnými. Skupinová práce studentů se skládala ze stavebně-historických analýz stavebních objektů a okolí, vypracování konceptu využití i architektonického konceptu novostaveb a adaptačních opatření na historických objektech. Nevyhnula se ani komplikovanějším tématům, jako jsou platné stavební zákony, bezbariérový přístup, požární ochrana nebo energetická účinnost. Při závěrečné veřejné prezentaci vypracovaných koncepčních návrhů mohli studenti prokázat své prezentační dovednosti.

Jana Hořická, Iva Dvořáková

bottom of page