top of page

Zimní škola 2018

Při hledání minulosti a budoucnosti - bývalá synagoga v Telczi

Hlavním tématem únorové Zimní školy 2018 bylo hledání budoucnosti a místa na mentální mapě historického centra Telče pro bývalou sakrální stavbu, telčskou synagogu, zatíženou společensko-politickou historií a mnoha necitlivými stavebními změnami. Základem workshopu byla podpora učení a porozumění historii, společensko-politickým souvislostem, stavební a prostorové struktuře.

Mezi úkoly, se kterými se účastníci workshopu museli vypořádat, byla definice nehmotných hodnot a na druhé straně cenných prostorů a staveb, které mají být zachovány a jsou nedílnou součástí historie budovy.

Účastníci workshopu se pokusili formulovat či definovat koncept využití budovy na základě historických a památkových hodnot vyplývajících ze strategických cílů Úmluvy o světovém dědictví – tzv. Pět článků: „Důvěryhodnost“, „Konzervace“, „Budování kapacit "." , "Komunikace", "Společenství".

Výstupem workshopu byla site-specific instalace přímo v synagoze pro oživení zapomenutého sakrálního prostoru zprostředkující historii, architekturu a možnosti jejího budoucího využití. Součástí instalace byla i elektronická prezentace konceptu budoucího využití a možných změn objektu na základě analytické části práce.

ing. Klára Kroftová, PhD.

bottom of page