top of page
Winter19.jpg

Zimní škola 2019

Jezuitská zahrada

Zimní škola, která se konala od 22. do 27. února 2019, byla zaměřena na zahradu bývalé jezuitské budovy, kterou nyní využívá Univerzitní centrum Telč Masarykovy univerzity a budovu Fakulty stavební ČVUT Praha.
Workshop sestával z odborných přednášek, terénních úprav a především samostatné práce více projekčních týmů čítajících celkem více než 30 studentů z různých oborů ze zúčastněných univerzit. Tyto týmy se nezaměřují pouze na historii lokality, ale zejména na vypracování návrhů nového využití sdíleného zahradního prostoru. Výsledky zimní školy byly prezentovány ve středu 27. února prostřednictvím veřejných prezentací zpracovaných návrhů každého týmu, které probíhaly na zahradě. K účasti byla srdečně zvána široká veřejnost.
Scola Telcz je multidisciplinární škola se šesti vzdělávacími a výzkumnými institucemi - Masarykova univerzita, Dunajská univerzita v Kremsi, Stavební fakulta ČVUT Praha, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Národní ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČR - Zabývá se problematikou záchrany kulturního dědictví. Cílem školy je vypracovávat koncepce, které reflektují skutečné potřeby obyvatel, státní správy a samosprávy na příkladech řešení úprav určitých objektů, urbanistických projektů či požadavků na změnu současného stavu. Výuka probíhá od roku 2017 v reálných podmínkách historického města Telč.

bottom of page