top of page
DSC03770_edited.jpg

Zimní škola 2020

Dům č. 15, Telcz Staré Město

Bývalá budova sociálního bydlení jako složitý úkol

Škola  winter je v Telči již tradicí. Čtvrtá akce se konala od 9. do 15. února 2020. V průběhu mezioborového workshopu ve městě světového dědictví UNESCO byli studenti různých oborů (architektura, sociologie, geografie, památková péče, ekonomie, stavební fyzika, geografie atd.) z různých univerzit požádáni, aby vypracovali a představili koncept revitalizace pro bývalý objekt sociálního bydlení v Telči.

 

Dvě skupiny studentů nejprve provedly prvotní analýzu historických hodnot domu a jeho urbanistického a společenského významu pro okolí. Studenti se shodli, že je třeba najít způsoby, jak stavbu zachovat.

 

V diskuzi po prezentacích Mgr.Roman Fabeš, starosta Telče, ocenil přístup studentů a řekl, že i městu Telč jde o osud budovy. Mimo jiné upozornil, že za současných podmínek je často snazší sehnat prostředky na opravu či přestavbu takového domu, než zajistit jeho budoucí ekonomicky udržitelnou funkci. To bude jistě velmi důležitý aspekt budoucího řešení.

Scola Telč se zabývá záchranou kulturního dědictví a památkovou péčí. V rámci Scola Telč spolupracuje šest vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykova univerzita, Dunajská univerzita v Kremsi, České vysoké učení technické v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Národní ústav památkové péče a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

 

Cílem školy je vypracovávat ucelené koncepce vycházející z potřeb obyvatel, státní správy a samosprávy a také přinášet příklady řešení konkrétních staveb, urbanistických projektů či požadavků na změny současného stavu. Minulé akce se zabývaly tématy, jako je obnova a revitalizace historických budov bývalé radnice a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. O úspěchu Scola Telč svědčí loni otevřená galerie Gamoneum v telčské synagoze, která vznikla na základě návrhů vypracovaných během zimní školy 2018.
 

bottom of page