top of page

Škola Telcz

SCOLA TELCZ je interdisciplinární a transdisciplinární škola několika specializacívědeckých institucístejně jako odpovědnost za zachování a rozvoj světového dědictví UNESCO historického centra Telče. Cílem je vyvinout holistické koncepty založené na skutečných projektových plánech nebo stávajících potřebách změn. Strukturální základ pro to je mimo jiné"5 C" UNESCO.

SCOLA TELCZ sleduje cíl zprostředkovat komplexnost a vzájemné souvislosti v koncepčním rozvoji a plánování urbanistických úkolů v historických centrech. Důraz je kladen nejen na technické, ekonomické a funkční aspekty, ale také na kulturní a sociální otázky. Zvláštní nároky jsou kladeny na porozumění, argumentaci a spolupráci napříč různými obory při řešení konkrétního úkolu.

SCOLA TELCZ předává základy pro evidenci úkolu a jeho složitosti prostřednictvím odborných přednášek, návštěv a ukázek. Koncepční projektová práce probíhá v rámci mezinárodních a interdisciplinárních skupin a odborné podpory. Výsledky jsou prezentovány veřejnosti i kompetentním orgánům, odpovědným osobám a odborníkům a diskutovány s nimi. Obsah by měl konkrétně přispět k ochraně a rozvoji světového dědictví.

SCOLA TELCZ je zaměřena na studenty, doktorandy a vědecké pracovníky z různých oborů, jako je architektura, stavebnictví, ekonomie, geografie, sociologie, dějiny umění, školství a další příbuzné obory.

Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanuš

bottom of page