top of page

Škola Telcz

SCOLA TELCZ je interdisciplinární a transdisciplinární škola různých specializacívědeckých institucístejně jako zodpovědné organizacezaměřené na zachování a rozvoj světového dědictví UNESCO historického centra Telče. V tomto ohledu jsou holistické koncepty vyvíjeny na základě skutečných projektů nebo existujících požadavků na změnu. Strukturální základ těchto cílů je mimo jiné utvářen"5 C" UNESCO.

 

Cílem SCOLA TELCZ je zprostředkovat komplexnost a vzájemné vztahy mezi koncepčními návrhy a definicí urbanistických úkolů v historických centrech. Zde jsou v centru pozornosti nejen technické, ekonomické a funkční aspekty, ale navíc místní kulturní a společenské potřeby. Zvláštní přednost spočívá v porozumění, argumentaci a spolupráci napříč různými obory při plnění konkrétního úkolu.

 

SCOLA TELCZ poskytuje základy pro vnímání úkolu a jeho složitosti prostřednictvím odborných přednášek, návštěv na místě a ukázek. V rámci mezinárodních a interdisciplinárních skupin a pod odborným dohledem probíhá koncepční projektová práce. Výsledky jsou prezentovány veřejnosti i odpovědným orgánům, relevantním organizacím a odborníkům a diskutovány s nimi. Obsah by přitom měl konkrétně přispět k ochraně a rozvoji světového dědictví.

 

SCOLA TELCZ je zaměřena na studenty, doktorandy a vědecké pracovníky z různých oborů, jako je architektura, stavebnictví, ekonomie, geografie, sociologie, dějiny umění, školství a další příbuzné obory.

Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanuš

bottom of page