top of page
Winter19.jpg

Zimní škola 2019

Jezuitská zahrada

Zimní workshop, který se konal od 22. do 27. února 2019, byl zaměřen na zahradu bývalé jezuitské koleje, kterou dnes sdílí Univerzitní centrum Telč Masarykovy univerzity a budova Fakulty stavební ČVUT v Praze v centrum Telče.

Workshop sestával z přednášek odborníků, krajinářství a především samostatné práce projekčních týmů složených celkem z více než 30 studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Tyto týmy se zaměřily nejen na historii lokality, ale zejména na vypracování návrhů nových forem využití společného zahradního prostoru. Zimní workshop byl prezentován ve středu 27. února prostřednictvím veřejných prezentací zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které probíhaly přímo v zahradě. K účasti byla srdečně zvána široká veřejnost. 

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykova univerzita, Dunajská univerzita v Kremsi, Stavební fakulta ČVUT Praha, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Národní ústav ústavu a Ústav teoretické a aplikované mechaniky ČR - zabývající se problematikou konzervace kulturního dědictví. Cílem školy je na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změnu současného stavu rozvíjet koncepce, které reflektují skutečné potřeby obyvatel, státní správy a vlády. Výuka probíhá od roku 2017 v reálných podmínkách historického města telč.
 

bottom of page