top of page

Pozdní letní škola 2021 Scola Telcz
Telefon: Touchable 

Interdisciplinární online workshop na téma Město světového dědictví UNESCO Telcz
Neděle 10. – středa 13. října 2021

Telc_LSS.png

Vnímání města bez fyzické návštěvy má svá zjevná omezení. I když je dnes možné sestavit online obraz města, fyzické osobní vnímání může vést k poněkud odlišnému a komplexnějšímu obrazu. Rozdíl mezi těmito dvěma pohledy bude sledován a diskutován na letní škole Scola Telcz Late Summer School, která se bude konat od 10. do 13. října 2021 na místě města Telč zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO.   

V rámci mezinárodní Pozdní letní školy budou výsledky předchozího online workshopu porovnány s obrazem města pojatým prostřednictvím exkurzí a pozorování kulturní, společenské, historické a prostorové podstaty města Telč. Studenti budou pracovat v rámci jedné mezioborové skupiny a svá zjištění sdílet a diskutovat s odborníky, občany a místními zainteresovanými stranami.  

Pozdní letní škola Telcz 2021
Pozdní letní škola Telcz 2021
10. 10. 2021 18:00
Univerzitní centrum Telč
bottom of page