top of page

Zimní škola 2017:

Rekonstrukce a revitalizace památkově chráněných objektů bývalého městského domu a špýcharu

V rámci pilotního projektu se v týdnu od 13. do 18. února 2017 uskutečnila Mezinárodní zimní škola v Telči. Scola Telcz je společným projektem tří univerzit - Danube University Krems (DUK), Masarykovy univerzity v Brně ( MUNI) a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) -, Národní památkový ústav v Telči (NPÚ) a Centrum excelence Telč (CET) Akademie věd ČR.

 

Obsahem zimní školy bylo vypracování koncepčních studií obnovy a revitalizace památkově chráněných objektů č.p. 70 (bývalý městský dům) a č.p. 71 (bývalá honosná sýpka) na centrálním náměstí Zacharias-von-Neuhaus-Platz. Studenti dostali za úkol vypracovat koncepční řešení odpovídající potřebám a prostorovým nárokům městské knihovny i umělecké školy. Zimní školy se zúčastnili studenti Katedry stavebnictví a životního prostředí DUK, Ústavu dějin umění a umění Pedagogické fakulty MUNI a studenti architektury a pozemního stavitelství z Fakulty stavební ČVUT, která vytvořili mezioborové pracovní skupiny. Skupinová práce, založená na mezioborových diskusích v angličtině, ztělesňovala základní program. Program doplňovaly tematické přednášky a exkurze na začátku a při skupinové práci. První den se studenti důkladně seznámili s historickým a prostorovým kontextem i s předměty samotnými.

 

Skupinová práce studentů se skládala ze stavebně-historických analýz budov a přilehlých oblastí, vypracování konceptu využití i architektonického konceptu novostaveb a adaptačních opatření na historických objektech. Nevyhnula se přitom ani komplikovanějším tématům, jako jsou platné stavební zákony, bezbariérový přístup, požární ochrana nebo energetická účinnost. Při závěrečné veřejné prezentaci návrhů koncepce mohli studenti prokázat své prezentační dovednosti.

 

Jana Hořická, Iva Dvořáková

bottom of page