top of page
DSC03770_edited.jpg

Zimní škola 2020 

dům č.p 15, staré město Telcz
Bývalé sociální bydlení jako komplexní úkol

Zimní škola má v Telči již tradici. Čtvrtá akce se konala od 9. do 15. února 2020. V rámci mezioborového workshopu ve městě světového dědictví UNESCO se studenti různých oborů (architektura, sociologie, geografie, památková péče, ekonomie, stavební fyzika, geografie ad. ) z různých vysokých škol by měl vypracovat a představit koncepci revitalizace bývalého sociálního bydlení v Telči.

 

Dvě skupiny studentů nejprve provedly prvotní analýzu historických hodnot ​​_domu a jeho společenského významu pro městské prostředí. Studenti se shodli, že je třeba najít způsoby, jak stavbu udržet.

V diskuzi po prezentacích Mgr.Roman Fabeš, starosta Telče, ocenil přístup studentů a řekl, že i městu Telč jde o osud budovy. Mimo jiné upozornil, že za současných podmínek je mnohdy jednodušší získat prostředky na opravu či rekonstrukci takového domu, než zajistit jeho budoucí ekonomicky udržitelnou funkci. To bude jistě velmi důležitý aspekt budoucího řešení.

 

Scola Telč se zabývá záchranou kulturního dědictví a památkovou péčí. V rámci Scola Telč spolupracuje šest vzdělávacích a výzkumných institucí - Masarykova univerzita, Dunajská univerzita v Kremsi, České vysoké učení technické v Praze, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Národní ústav památkové péče a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Cílem školy je vypracovávat ucelené koncepce vycházející z potřeb obyvatel, státní správy a samosprávy, dále příklady řešení konkrétních staveb, urbanistických projektů či požadavků na změny současného stavu. Minulé akce se zabývaly tématy jako obnova a revitalizace historických budov bývalého měšťanského domu a sýpky, bývalé synagogy nebo jezuitské zahrady v Telči. Loni otevřená galerie Gamoneum v telčské synagoze ukazuje, jak úspěšná je Scola Telč na základě podnětů, které byly zpracovány v rámci zimní školy 2018.

bottom of page