top of page

Zimní škola 2018

Při hledání minulosti a budoucnosti - Bývalý

synagoga v Telči

Hlavním tématem únorové Zimní školy 2018 bylo hledání budoucnosti a umístění na mentální mapě historického centra Telče pro bývalou sakrální stavbu, Telčskou synagogu, zatíženou společensko-politickou historií a mnoha necitlivými fyzickými stavbami. Změny. Základem workshopu bylo podpořit učení a pochopení historie, společensko-politického kontextu, stavby a vesmírné struktury.

 

Mezi úkoly, se kterými se museli účastníci workshopu vypořádat, byla definice nehmotných hodnot a na druhé straně cenných prostorů a staveb, které je třeba zachovat a jsou nedílnou součástí historie budovy. Účastníci workshopu se pokusili formulovat, respektive definovat koncept využití budovy na základě historických a památkových hodnot vycházejících ze strategických cílů Úmluvy o světovém dědictví – tzv. Pět článků: „Důvěryhodnost“, „Konzervace“, „Kapacita“. budova", "Komunikace", "Společenství".

 

Výstupem workshopu byla site-specific instalace přímo v synagoze k revitalizaci zapomenutého sakrálního prostoru, který zprostředkoval historii, architekturu a možnosti jejího budoucího využití. Elektronická prezentace konceptu budoucího využití a možných úprav objektu, která vycházela z analytické části práce, která byla také součástí instalace.

 

ing. Klára Kroftová, PhD.

bottom of page